corona protocol apotheken

Apothekersvereniging het rijk van Nijmegen

Postbus 31311 6503CH Nijmegen Tel:06-11129170

Regio

REGIONAAL CORONA PROTOCOL APOTHEKEN

16 maart 2020 – Er is het afgelopen weekend op allerlei niveau overleg geweest en er is een regionaal corona protocol opgesteld dat wordt uitgevoerd door alle apotheken. De apotheekteams zijn hiermee goed voorbereid om goede en veilige zorg te bieden aan hun patiënten. Ook voor bezoekers van de apotheek gelden speciale maatregelen.

Gaat u de apotheek bezoeken?

Voor mensen die voor geneesmiddelen of advies naar de apotheek komen, geldt in deze bijzondere omstandigheden dat het i.v.m. met het coronavirus niet is toegestaan de apotheek binnen te gaan met verkoudheidsklachten, hoest en/of koorts.

Laat in dit geval iemand anders uw medicatie ophalen of bel uw apotheek voor een bezorgafspraak. Ook kunnen de meeste apotheken uw medicatie klaarzetten in de afhaalkluis.

Om de kans op besmetting voor onze medewerkers en patiënten zo klein mogelijk te houden, verzoeken wij u de volgende regels in acht te nemen:

  • Houd minimaal 1,5 m afstand tussen uzelf en onze medewerkers, maar ook andere wachtenden.
  • Bent u met meerdere personen gekomen? Kom zoveel mogelijk alleen in de apotheek en laat de anderen buiten wachten.
  • Blijf achter de lijn wachten, kom niet dichter naar de balie.
  • We verzoeken u met PIN af te rekenen.

Wij zijn zuinig op u en onze medewerkers en waarderen het als iedereen deze richtlijnen en die van het RIVM volgt.

SCREENINGSTOOL OPSPOREN KWETSBARE OUDEREN DOOR DE LOKALE APOTHEEK

In samenwerking met het regionale Netwerk 100 en Apothekersvereniging Het Rijk van Nijmegen is in de zomer van 2016 gestart met het project “Screeningstool Kwetsbare Ouderen”. Zowel bij Service Apotheek Malden als bij Service Apotheek St Anthonis is een zeer succesvolle pilot afgerond. 

In het kort komt het project op het volgende neer: In de apotheek komen regelmatig mensen waar het plots wat minder mee lijkt te gaan of die verward overkomen. Ook bezorgers ervaren dit regelmatig bij mensen in de thuissituatie.  Speciaal voor apothekersassistenten en voor bezorgers, is een eenvoudig signaleringsinstrument ontwikkeld. Als de assistente of de bezorger het medicijngebruik van de cliënt als risicovol inschat, geeft zij dit aan op een eenvoudig ‘niet-pluis’-registratieformulier. Dit formulier wordt doorgegeven aan de farmaceutisch consulent (FC) of de apotheker. Die maakt melding bij de huisarts: heb je deze patiënt in beeld? en zal – afhankelijk van zijn inschatting van urgentie en zijn melding bij de huisarts – de patiënt bellen, een huisbezoek afleggen, of aanspreken bij diens volgende bezoek aan de apotheek. Daarbij maakt hij gebruik van een eenvoudige checklist om te beoordelen of iemand misschien risico loopt in het medicijngebruik en tot de groep ‘kwetsbare ouderen’ behoort. Dit gesprek geeft een eerste indruk. Bij onduidelijkheid of kwetsbaarheid wordt een medicatiereview afgenomen. De communicatie tussen huisarts, apotheker en wijkverpleging is ook georganiseerd in het project.

In januari 2017 vond de kick-off plaats voor de verdere uitrol van het project in de regio. het streven is dat aan het eind van het jaar 15 apotheken het project omarmd en geïmplementeerd hebben. 

 

U WORDT VEILIG EN BETER GEHOLPEN MET GOEDE INFORMATIE OVER UW MEDICIJNGEBRUIK
GEEF UW APOTHEEK TOESTEMMING VOOR HET UITWISSELEN VAN UW MEDICATIEGEGEVENS 

Kijk voor meer informatie op http://www.zorginfonijmegen.nl.
Via deze link kunt u het toestemmingsformulier downloaden. Druk het af, onderteken het en lever het in bij uw apotheek. Zo zorgt u voor goede informatievoorziening en veilig medicatiegebruik bij bezoek aan uw voorschrijver, ziekenhuis of bij spoedzorg. Nu en in de toekomst.

 

REGIO NIJMEGEN EN OMSTREKEN STRUCTUREEL MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG MEDICATIEOVERDRACHT 

Volgens de richtlijn Medicatieoverdracht moet er op ieder voorschrijfmoment een actueel medicatieoverzicht beschikbaar zijn. In de praktijk van alledag bestaan er echter de nodige knelpunten bij het implementeren van de richtlijn. De aanpak van deze knelpunten vraagt om een regionale, multidisciplinaire benadering en goede werkafspraken.

In de regio Nijmegen is daarom een Regiotafel Medicatieoverdracht gevormd waarin huisartsen, de huisartsenpost, openbaar apothekers, medisch specialisten, ziekenhuisapothekers, een arts van de trombosedienst, tandartsen en specialisten ouderengeneeskunde van verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg deelnemen.

Het realiseren van de Regiotafel Medicatieoverdracht was een van de actiepunten die voortkwam uit CBO Bijeenkomst Gelderland Zuid die in 2011 in Nijmegen plaatsvond.  Voortbordurend op de lijst van goede ideeën die tijdens deze bijeenkomst is samengesteld, zijn vier werkgroepen actief, elk rondom een eigen thema:

Het gaat om de werkgroepen bronapotheek, huisarts en opnamegegevens, uitwisselen andere gegevens (bijv. labwaarden, indicatie) en overdrachtsproces (naar o.a. verpleeghuizen).

In 2016 en 2017 ligt de focus bij het organiseren van ‘mijnmedicatiedossier’ i.s.m. Zorgbelang Gelderland.

Voor meer informatie over deze Regiotafel Medicatieoverdracht kunt u mailen naar: info@apothekersrijkvannijmegen.nl.