Het Transmuraal Formularium Nijmegen is op zoek naar: – Apothekersvereniging het rijk van Nijmegen – Nijmegen

Apothekersvereniging het rijk van Nijmegen

Postbus 31311 6503CH Nijmegen Tel:06-11129170

Het Transmuraal Formularium Nijmegen is op zoek naar:

Coördinator/secretaris Transmuraal Formularium Nijmegen

Inleiding

Sinds 2012 werken de ziekenhuisapotheken van de drie Nijmeegse ziekenhuizen (Radboudumc, CWZ en St. Maartenskliniek) en de afdeling Farmacologie-Toxicologie van het Radboudumc samen in het Nijmeegs Expertisecentrum voor Complexe Farmacotherapie (NECF; www.necf.nl).

Inmiddels zijn de regionale huisartsen (LHV-Huisartsenkring Nijmegen en omstreken), de apothekers (Apothekersvereniging Rijk van Nijmegen),  Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer en de specialisten ouderengeneeskunde aangehaakt bij het NECF.

De doelstelling het NECF is het eenduidig voorschrijven in de ziekenhuizen waarvoor het indicatiegericht formularium is ontwikkeld. Met het transmuraal worden van het NECF is de doelstelling verruimd en heeft het NECF ook een rol bij het maken van wetenschappelijk onderbouwde keuzes voor het formularium, vooral daar wanneer de verschillende meningen in de beroepsgroepen moeilijk op één lijn te krijgen zijn.

In 2015 is de Stichting Transmuraal Formularium opgericht met als doel het samenvoegen van het Nijmeegs Formularium (eerste lijn) en het Indicatiegericht Formularium (tweede lijn) en het inhoudelijke beheer van het TFN.

Twee multidisciplinair samengestelde commissies herzien de afzonderlijke indicaties op regelmatige basis en werken nieuwe content uit.

Website

Het Transmuraal Formularium is online ter beschikking (www.transmuraalformularium.nl). Ziekenhuizen kunnen dit formularium overnemen en kunnen tegen betaling een kloon maken waarin wijzigingen vanwege lokale afspraken opgenomen kunnen worden. In de Nijmeegse regio proberen we deze lokale wijzigingen zoveel mogelijk te beperken.

App

De app Formularium Nijmegen, te vinden als formulariumnijmegen in de appstore, zal binnenkort vervangen worden door de app TFN.

Boekje

Op vrijwel ieder bureau van een huisarts in Nijmegen en omstreken is het boekje Formularium Nijmegen te vinden. Vanwege het enorme succes en het effect hiervan op het doelmatige voorschrijfgedrag in onze regio komt er volgend jaar een nieuw boekje maar dan van het TFN.

Software voor Huisarts Informatie Systeem (HIS)

Het TFN wordt digitaal toepasbaar ter ondersteuning van de directe patiëntenzorg in combinatie met de bestaande voorschrijfmodule Prescriptor, die op dit moment  al is ingebouwd  in de bestaande HISsen. Prescriptor is een voorschrijfmodule welke indicatiegericht voorschrijven ondersteunt vanuit meerdere beschikbare bronnen.

Functieomschrijving

Om het Formularium professioneel te waarborgen zijn we op zoek naar een coördinator met een medische of farmaceutische achtergrond.

Korte samenvatting van de taken:

 • Coördinatorrol rondom Transmuraal Formularium Nijmegen
  • Contact houden met ziekenhuizen, apothekers en huisartsen betrokken bij het Formularium
  • Optimaliseren van processen rondom het Formularium
  • Bewaken van voortgang rondom aanpassingen van website en App, contact houden met de bouwers daarvan
  • Beantwoorden van vragen van gebruikers rondom het Formularium
  • Uitleg geven over de verschillende diensten van het Formularium aan belangstellenden.
  • Verzorgen van PR naar huisartsen, apothekers, ziekenhuis, zorg organisaties
 • Secretarisrol bij de vergaderingen van de Formularium commissies
  • Plannen vergaderingen, opstellen agenda
  • Bewaken voortgang van de onderwerpen
  • Brugfunctie tussen 1e en 2e lijn
  • Ondersteunend aan voorzitters van de twee commissies
 • Inhoudelijke rol:
  • Up-to-date houden van het Formularium, invoeren van uitgewerkte indicaties in website, app, HIS
  • Controleren van uitgewerkte indicaties op taal en duidelijkheid
  • Bijhouden van aanpassingen in het Formularium

Profiel

Je hebt een medische of farmaceutische achtergrond op WO niveau. Je kunt snel je weg vinden in ICT systemen en hebt goede communicatieve en organisatorische vaardigheden

De volgende termen horen bij je: zelfstandig, proactief, initiatief, flexibel. Daarnaast heb je plezier in omgang met professionals, maar ook gevoel voor diversiteit in organisaties, waarbij je draagvlak en consensus zoekt.

Organisatie

Je werkt voor de Stichting Transmuraal Formularium als zzp-er. We schatten de werkzaamheden in voor 16 uur per week. Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met de Apothekersvereniging via de contactgegevens op deze website.