Disclaimer – Apothekersvereniging het rijk van Nijmegen – Nijmegen

Apothekersvereniging het rijk van Nijmegen

Postbus 31311 6503CH Nijmegen Tel:06-11129170

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer (‘Disclaimer’) zijn van toepassing op deze internetsite (www.apothekersrijkvannijmegen.nl) van de Apothekersvereniging Het Rijk van Nijmegen die kantoor houdt aan de Huissteden 14-52 te Wijchen, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 40146320. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

De informatie op deze website en in onze nieuwsbrieven is met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of
fouten kan bevatten. Hoewel de redactie van deze site haar best doet om alle informatie, diensten, protocollen en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.  Apothekersvereniging Het Rijk van Nijmegen  ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook.

Kopiëren en verspreiden

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van Apothekersvereniging het Rijk van Nijmegen

Aansprakelijkheid en wijzigen inhoud van derden

Apothekersvereniging Het Rijk van Nijmegen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Apothekersvereniging Het Rijk van Nijmegen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op deze website.