De structuur van de vereniging – Apothekersvereniging het rijk van Nijmegen – Nijmegen

Apothekersvereniging het rijk van Nijmegen

Postbus 31311 6503CH Nijmegen Tel:06-11129170

De structuur van de vereniging

De leden

Leden van de vereniging zijn apothekers in Nijmegen en omstreken, het Land van Cuijk en Noord-Limburg.
 

Het bestuur

De vereniging wordt door het bestuur vertegenwoordigd. Het bestuur brengt op de algemene ledenvergadering het jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.

Commissies

Voor verschillende beleidsonderwerpen zijn commissies actief. De commissies leggen verantwoording af aan het bestuur en rapporteren aan de ledenvergadering.

Kaderapothekers

Kaderapothekers zijn apothekers die zich door nascholing, onderzoek en/of projecten hebben gespecialiseerd op bepaalde onderwerpen. Denkt u hierbij aan onderwerpen als ziekte van Parkinson, NOAC’s, medicatie bij verminderde nierfuncties, maar ook farmacie en ethiek. Kaderapothekers kunnen voor deze thema’s namens de beroepsgroep optreden in samenwerkingsverbanden, nascholing geven of als vraagbaak dienen.
 

Vergaderingen

Het bestuur vergadert zes keer per jaar. 
Minimaal een keer per jaar organiseert de vereniging een algemene ledenvergadering. Daarnaast organiseert de vereniging lunchbijeenkomsten met een thema en nascholingen die voor alle leden gratis toegankelijk zijn.
 

Het bureau

Het bureau biedt beleidsmatige en secretariële ondersteuning aan het bestuur en aan de commissies. Daarnaast verzorgt het bureau een belangrijke taak op het gebied van projectcoördinatie en informatievoorziening. Al dan niet met behulp van derden voert het bureau tevens de financiële administratie.